Niezalogowany
zmień rozmiar:

Terminy rekrutacji


Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

od 04 maja 2018 r.

do 15 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

od 3 kwietnia 2018 r.

do 6 kwietnia 2018 r.

od 16 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 kwietnia 2018 r.

22 maja 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

od 16 kwietnia 2018 r.

do 23 kwietnia 2018 r.

od 23 maja 2018 r.

do 28 maja 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2018 r.

30 maja 2018 r.


Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 609;